کابینت آشپزخانه با ورق های روکش چرم

تعداد مشاهده: 6667 بار
کابینت آشپزخانه با ورق های روکش چرم
 
کابینت آشپزخانه با ورق های روکش چرم:
در تمامی کابینت آشپزخانه با ورق های روکش چرم می توان به جای درب و نماهای MDF از ورق های MDF روکش چرم با نام سوپر کلاس استفاده کرد.
 

صنایع چوب و دکوراسیون طهرانی

فرم تماس
شماره تماس: 0919 101 20 43