کابینت آشپزخانه با صفحه کورین

تعداد مشاهده: 3656 بار
کابینت آشپزخانه با صفحه کورین
 
کابینت آشپزخانه با صفحه کورین
در تمامی کابینت های ذکر شده، صفحه کار شده شرکتی (لب گرد) می باشد که می توان به انتخاب مشتری از صفحات کورین (سنگ مصنوعی) استفاده کرد.

صنایع چوب و دکوراسیون طهرانی

فرم تماس
شماره تماس: 0919 101 20 43